Els convenis entre l’ajuntament i Caufec S.A.

L’ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha signat amb Caufec S.A. 3 convenis: 2 de col·laboració econòmica (1994 i 2000) i 1 urbanístic (2002)

Els convenis suposen una desviació de poder doncs el vot del govern local està determinat per un contracte amb una promotora immobiliària.

Documents interns de Caufec de 1992 parlen del compromís de l’ajuntament a cedir 82.000m2 pel projecte. També el compromís de Toni Pérez a agilitzar els tràmits per sol·licitar la requalificació dels terrenys a la Generalitat. També es diu que l’ex alcalde promet a Caufec la ubicació d’una estació de metro a la zona.

planol caufecConveni juliol 1994
En el primer conveni, Caufec es compromet a pagar 800 M ptes per cada aprovació del projecte i a assumir tots els costos d’urbanització que corresponguin a l’ajuntament.

S’atorga a Caufec el dret d’intervenir en la selecció d’empreses per a construir un aparcament municipal dins el projecte.

El projecte s’estanca, apareix Sacresa

El projecte s’atura un temps entre la ‘suspensió’ de la Generalitat, el contenciós interposat per Caufec a aquesta suspensió i la manca de propostes d’administracions i empresa. Es busca un inversor que assumeixi el pla. Qui millor per mantenir un projecte amb tants tics mafiosos com la immobiliària Sacresa, implicada en tantes irregularitats. L’empresa reactiva el projecte a l’ombra i compra el negoci només quan la Generalitat aprova l’edificabilitat de 234.000 m2 (març 2001).

Conveni febrer 2000
El contracte que renova l’anterior conveni de 1994 diu que l’ajuntament rebrà 1.000 M ptes per aprovar el pla Caufec en totes les seves fases. L’ajuntament es compromet a incorporar les resolucions del Conseller de Política Territorial de desembre de 1996.

El conveni té lloc poc abans de la 2ª aprovació municipal del pla Caufec. Després de 10 anys encallat a les administracions, el conveni obre portes al pro­jecte que en un any és aprovat pel govern català.

Les altres condicions són gairebé les mateixes que l’anterior conveni: Caufec assumeix tots els costos d’urbanització i la rehabilitació de la masia Can Oliveres. També, i d’una manera molt genèrica, es refereix a la preferència (segons ‘l’estrategia comercial de l’empresa’) dels comerciants locals per tenir accés al centre comercial.

Resum conveni ajuntament-Caufec S.A.

TOTAL: 1150 milions ptes

+150: fruit del conveni de1994
+350: aprovació del Text Refós
+325 aprovació definitiva del pla Caufec
+325 aprovació provisional dels plans parcials

Com a part del conveni amb l’ajuntament, Caufec rehabilitarà la masia de Can Oliveres i la cedirà com a equipament municipal. Mentrestant, la Generalitat aprova la gestió privada de l’equipament…

Desviació de poder

Caufec regala 1.150 M ptes per una actuació que l’ajuntament està obligat a realitzar gratuïtament. Si creu que el pro­jecte respon als interessos ge­nerals l’ha d’aprovar sense més contraprestacions que les obligatòries (com la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic).