El pla Caufec afecta a tothom… i beneficia als de sempre!

copia-de-no10 MOTIUS PER A DIR NO AL PLA CAUFEC

I és que són molts els motius que impulsen a bona part de la població d’Esplugues a oposar-se a aquest pla, que afectarà les nostres vides i el nostre entorn en molts àmbits diferents.
Aquí en recollim només 10, però el sentit comú et farà venir uns quants més al cap.

ESPECULACIÓ SALVATGE
Es basa en el model d’especulació urbanística que ens va portar a la crisi, i menteix. El motiu teòric per a promoure el Pla Caufec és l’excusa de soterrar les línies d’alta tensió, però té la finalitat d’especular de manera desmesurada amb un dels pocs espais lliures que queden a la vila. I per a aconseguir-ho, menteix amb el cost de soterrament de les torres elèctriques, que segons Endesa era de 45 milions d’euros i un pèrit independent va concloure que en realitat no arribava ni als 7 milions d’euros.
Així, es passen dels 35.000 m2 que permetia edificar el Pla General Metropolità en aquesta zona als 234.000 m2 que es volen edificar, gairebé 7 vegades més!!!
Un peritatge independent calcula que l’augment de superfície edificada genera un benefici de 600 milions d’euros per al promotor.
El resultat és que a canvi de gastar 7M€ en soterrar les línies elèctriques , se n’obté un benefici de 600 M€. La requalificació dels terrenys no tenia l’única finalitat de pagar el cost de soterrament de les línies elèctriques? A on han anat a parar els 593 M€ que sobren?
L’ajuntament… no sap, no contesta… i mira cap a un altre costat.

AGRESSIÓ AL MEDI AMBIENT

(Llegir: L’impacte ambiental: un mur a l’entrada de Collserola)
Degrada el medi ambient, ja que aquest sector que el Pla General Metropolità preveia que fos una de les principals entrades al parc de Collserola es convertirà en un mur de ciment. D’aquesta manera l’actual espai de transició entre la zona urbana de la ciutat i la zona verda de Collserola que serveix de coixí i protecció del Parc Natural s’elimina. Incendis i activitats humanes erosionadores de la natura s’aproparan més encara al pulmó de l’àrea metropolitana de Barcelona.

MASSIFICACIÓ ALS BARRIS
Massificarà encara més els barris de Can Vidalet i Can Clota i distorsionarà l’actual perfil urbanístic de Finestrelles, la Miranda i Ciutat Diagonal, concebuts com barris amb baixa taxa edificatòria entorn d’un espai natural.

TRAMPA AMB RECURSOS PÚBLICS
Fa trampa i dóna recursos públics a un promotor privat, perquè la tercera part dels terrenys que intervenen a la planificació són de titularitat pública (ajuntament d’Esplugues, MOPT, MOPU) i han estat incorporats al Pla Caufec sense cap compensació a canvi, amb l’única finalitat de diluir la ràtio d’edificació per m2 i permetre aconseguir complir amb el requisit de zones verdes a què obliga la llei. Per complir els requisits legals, l’ajuntament inclou al planejament 110.000 m2 de zona verda municipal (el 80% del total de verd urbà del projecte). Aquests terrenys procedeixen d’una altra urbanització i l’ajuntament, que nega la seva titularitat des de 1990, tornarà a rebre’ls per segona vegada com a part de la cessió obligatòria i gratuïta de qualsevol promoció urbanística.

COL·LAPSE VIARI
Col·lapsarà el trànsit, doncs, tot i que preveu ampliar els vials dintre de la zona, aquests es converteixen en un coll d’ampolla en sortir de l’àmbit del pla. El trànsit de les 35.000 persones per dia que el mateix projecte calcula que entrarien i sortiran de la zona col·lapsaran la ja saturada entrada a Esplugues i Barcelona. A aquest impacte, cal afegir el de determinades èpoques de l’any en què es produeixen afluències massives als centres comercials (Nadal, rebaixes, etc.) que provocaran el col·lapse total de les vies de transport al voltant del centre comercial.

IMPOSICIÓ ABSOLUTISTA

S’ha imposat sense diàleg i amb repressió. No ha tingut en compte les opinions del veïnat perquè ha estat aprovat sense permetre cap tipus de participació i ignorant tots els aspectes de vialitat i medi ambient als que no dóna resposta el pla. A part de la prepotència institucional i la majoria absoluta per tirar-ho endavant, el poder no ha dubtat en processar per la via penal i administrativa a les cares més visibles del moviment contrari al pla, que han hagut d’estar 7 anys de les seves vides pendents de judicis que els ha absolt de tots els càrrecs que els havien imputat.

MENYSPREA LES NECESSITATS SOCIALS
No millora els equipaments públics. No aprofita per arreglar la precària situació d’Esplugues pel que fa a equipaments públics. La possibilitat de lliurar espais públics prop del centre i destinar-los a les entitats i a les necessitats socials torna a quedar en segon pla.

MALMET EL COMERÇ LOCAL
Amb la creació d’un centre comercial on les botigues d’Esplugues no podran pagar els abusius lloguers de les parades. Una competència comercial aclaparadora davant el vergonyós descuit en què té submergit l’ajuntament el comerç local i els mercats municipals.

EXILI CONSTANT
Allunya encara més el nostre jovent ja que desaprofita una gran oportunitat per reconduir un dels problemes més importants d’Esplugues: el preu de l’habitatge. Dels 234.000 m2 que pretén edificar, tan sols 85.000 es destinen a habitatges, i d’aquests, gairebé hi haurà 600 habitatges de luxe i només 125 pisos de preu taxat.

ENDERROCA EL PATRIMONI
Passant per sobre de catàlegs i dels pocs referents històrics que encara aguanten a la voracitat especulativa. Com per exemple Can Cases i Cal Biel (ja presents únicament a les fotos i als records).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *