Per fi els autèntics motius per dir “Sí al pla Caufec”

(NO US PERDEU AQUEST ARTICLE, QUE ÉS LLARG, PERÒ ESSENCIAL PER ENTENDRE PERQUÈ ES MANTÉ L’OPOSICIÓ AL PLA DES DE FA 25 ANYS).

 

[article publicat a La Crònica de la Vida d’Esplugues de desembre de 2016]

 

LECTURA COMENTADA DE LES COLUMNES DELS GRUPS POLÍTICS DE CDC I PSOE PUBLICADES AL BUTLLETÍ MUNICIPAL, EL PONT NÚM 243

A l’esquerra de la foto el Parc Natural de Collserola, a la dreta els terrenys del Pla Caufec i al centre de la imatge el “magnífic espai de transició”.

A l’esquerra de la foto el Parc Natural de Collserola, a la dreta els terrenys del Pla Caufec i al centre de la imatge el “magnífic espai de transició”.

Llarg ha estat el silenci del govern municipal en relació al Pla CAUFEC, fet que sempre ha resultat insòlit al tractar-se d’un Pla fantàstic i meravellós per Esplugues. Conscients d’aquesta mancança, el Sr. Albert Comellas (CDC) partit soci del govern municipal actual i el Sr. Eduard Sanz (PSC-PSOE) partit “soci” de sempre al govern municipal, han passat a l’acció coordinada, publicant a la columna reservada als grups polítics municipals, els grans avantatges i guanys assolits amb el Pla CAUFEC. Però com sempre, apareixen els desaprensius de la PLATAFORMA NO AL PLA CAUFEC-PORTA BARCELONA per aigualir la festa….

El SR. ALBERT COMELLAS AFIRMA I NOSALTRES LI FEM MEMÒRIA, DEL SEGUENT:

Al tercer paràgraf:

Fora del parc, gràcies a una àmplia franja verda de transició, hi ha la zona privada i prèviament ja urbanitzable del Pla Porta Barcelona (anteriorment CAUFEC)…..

Evidentment no podem estar més d’acord en la primera part de la frase, que reconeix que el sector en el que es pretén edificar el Pla CAUFEC constitueix una àmplia franja verda de transició. Fa 25 anys que des de la Plataforma No al Pla CAUFEC expliquem que aquesta zona verda de transició (antic motocròs) és de vital importància per a la preservació de la flora i la fauna del parc. Finalment s’ha reconegut la seva condició de zona de transició, però lamentablement no es fa res per a preservar-la.

També té raó al dir que hi ha la zona privada i prèviament ja urbanitzable del Pla Porta Barcelona, però no dóna tota la informació, és una omissió manipuladora, perquè al fer-ho invalidaria el missatge de “normalitat” que vol atribuir al plantejament urbanístic del Pla CAUFEC. Quina informació “s’oblida d’explicar” ? S’oblida de dir que el Pla General Metropolità (PGM), assignava per aquesta zona una edificabilitat de 30.685 m2, una part important dels quals eren per a equipaments de caràcter metropolità, mentre que la modificació puntual del PGM aprovada per l’Ajuntament, atorga als promotors del Pla una superfície de sostre edificat de 234.800 m2, i multiplica gairebé per vuit el volum previst.

Al quart paràgraf:

….i es va aprovar el 2004, després d’introduir-hi molts aspectes moderadors gràcies a l’acció constructiva dels regidors d’aquest grup municipal en aquella època, entre d’altres col·lectius…..

En aquella època el grup municipal de CDC estava a l’oposició i era totalment contrari al Pla CAUFEC, la seva opinió era ignorada per l’equip de govern municipal, igual que la “d’altres col·lectius”, que és l’eufemisme que fa servir el senyor Albert Comellas per referir-se a les Associacions de Veïns i a la Plataforma Contra el Pla CAUFEC. Tots els canvis que es van introduir al Pla es van fer, o bé per interès del promotor, o bé perquè les autoritats d’ordenament urbanístic van haver d’obligar que el pla s’ajustés a la llei en tot un seguit de requisits que no complia. En gairebé tots els casos van ser les al·legacions presentades per la coordinadora Contra el Pla CAUFEC, les que van posar en evidència les irregularitats del Pla i van obligar a posicionar-se a les autoritats urbanístiques. Sr. Comellas, no s’enganyi, el grup polític del PSC-PSOE ara tampoc pren en consideració cap veu discordant, senzillament vostès han assumit com a pròpia la posició que sempre ha tingut l’equip de govern municipal respecte al Pla CAUFEC, i entenem que és el peatge que han hagut de pagar per entrar a ocupar alguna cadira de govern, però no ens faci combregar amb rodes de molí. Encara conservem la memòria històrica de 25 anys d’oposició al Pla en els que hem intentat fer entrar en raó al govern, sense èxit, i amb l’evidència de què ens han pres el pèl tant com han volgut. Amb escrits com el seu, queda clar que l’oferiment de diàleg que vostès i el grup del PSC-PSOE han fet a la Plataforma no té cap intenció de canviar res, i és una posició demagògica per poder dir que “no volem dialogar”. Amb 25 anys de presa de pèl, ja n’hem tingut prou, suposo que entendrà que no ens vingui de gust acabar calbs.

Espais de transició ? o potser són de trànsit ?

Espais de transició ? o potser són de trànsit ?

Al seu escrit, a continuació del text que hem comentat amb anterioritat sobre els aspectes moderadors que s’havien afegit gràcies a l’acció constructiva del seu grup, afegeix que …els promotors van haver de :

1-Fer-se càrrec de la construcció dels carrers…..

Veiem que s’han integrat plenament a la forma de fer de l’equip de govern, que consisteix en tractar la població d’Esplugues com xais ignorants…És sabut per tothom i també per vostè, que el promotor d’un pla urbanístic té l’OBLIGACIÓ, per llei, d’urbanitzar els carrers i d’instal·lar els serveis de clavegueram, aigua i llum. Si això és el que va aconseguir el seu grup, em sap greu dir-li que es van aprofitar de la seva ignorància per a prendre’ls el pèl.

2-Augmentar les zones verdes, gràcies a no comptar com a tals…..eixamplar l’espai verd de transició…..

Van haver d’afegir-se zones verdes per a poder mantenir tota la superfície que volien construir i al mateix temps complir amb la relació entre zona edificada i zona verda que exigeix la llei. Per això, l’Ajuntament va incorporar al pla zones verdes municipals i terrenys de titularitat pública, sense obtenir cap compensació a canvi. Concretament:

 • Ajuntament d’Esplugues 63.428,50 m2
 • MOPT 16.927,00 m2
 • Vials i camins 34.878,50 m2
 • MOPU 4.502,70 m2
 • MOPU 2.875,00 m2

——————

122.611,70 m2

Per tant Sr. Comellas, aquestes superfícies verdes que s’han regalat al promotor del pla , JA EXISTIEN I EREN DE TITULARITAT PÚBLICA.

Els talussos de la B-23 que exhibeix com un triomf perquè no compten com a zones verdes, suposen una superfície minúscula i inaccessible per ningú perquè estan aïllats amb tanca perimetral com correspon a la zona adjacent a qualsevol via ràpida.

Considerar que s’ha eixamplat l’espai verd de transició en forma de L que l’embolcalla respecte el Parc, és tornar a considerar-nos d’ignorants. Aquest espai és l’avinguda Jacint Esteve, urbanitzada per a vianants i bicicletes, amb tot l’espai central dedicat als cotxes (avinguda del Caufec) i tot el traçat que queda entre la zona urbanitzada i l’autopista….Com hem dit al principi de l’article, la veritable zona de transició és la que destruirà el Pla CAUFEC.

3-Cedir “vivendes” de protecció oficial , que originalment no s’hi havien inclòs…..

Precisament aquest és un dels aspectes en què es va haver de modificar el Pla perquè incomplia flagrantment l’article 57.3 de la Llei 2/2002 , que obligava a la cessió del 20% del sostre d’ús residencial previst al pla, per a construcció d’habitatges de protecció oficial. És especialment greu que l’Ajuntament d’Esplugues aprovés un Pla que incomplia la llei pel que fa a la cessió d’habitatges de protecció oficial, i ara se n’atribueixin el mèrit. Aquest incompliment ja va ser denunciat per les AAVV en les al·legacions que es van presentar al Pla. Com a dada afegida, cal dir que si el Pla CAUFEC s’adaptés a la llei actual, aquesta cessió d’habitatge de protecció oficial hauria de ser del 30%.

4- Moderar la construcció i el centre comercial, rebaixant les rasants a partir de les quals es compta l’augment d’edificabilitat….

La frase publicitària dels promotors no deixa cap dubte sobre quina és la seva manera de “ viure la vida” .

La frase publicitària dels promotors no deixa cap dubte sobre quina és la seva manera de “ viure la vida” .

Sr. Comellas, no s’explica bé i ens costa entendre’l fins i tot als que sabem de què parla. El que vostè intenta explicar és que es va obligar a què la cota de referència del terra a partir de la que es posarà la cinta mètrica per a vigilar que les alçades dels edificis s’ajustin a les alçades autoritzades, es definirà SEGONS EL QUE MARCA LA LLEI. S’oblida de dir que aquest aspecte es va incloure a petició de la Plataforma i les AAVV, i sobretot gràcies a un veí arquitecte i expert en la matèria, que va dedicar moltes hores de son per a analitzar el Pla i que ha estat una peça clau en la fonamentació tècnica per a lluitar contra aquesta bestiesa urbanística.

Al darrer paràgraf:

…afavorir una mobilitat més sostenible i augmentar la participació democràtica…

Aquesta frase ja és de traca i mocador !! El mateix estudi de mobilitat que van fer els promotors del projecte, evidentment després de què aquest ja estigués aprovat, calculava que cada dia entrarien i sortirien de la zona 35.000 persones. Això és la mobilitat sostenible !! Massificar una zona que ja es col·lapsa actualment a les hores d’entrada i sortida de les escoles i en la que s’ha descartat la solució viària que preveia inicialment el Pla perquè no resolia el previsible col·lapse, i que a hores d’ara encara no té definida una solució viària.

I no ens parli d’augmentar la participació democràtica, quan vostès i la resta de l’equip de govern ens neguen la petició de celebrar un referèndum per a que tots els ciutadans i ciutadanes d’Esplugues puguin decidir si volen aquest pla o no.

Sap greu que el seu partit, que era un dels que s’havia posicionat clarament en contra del Pla Caufec, ara l’abraci amb el fervor del convers. Precisament havien d’haver aprofitat la seva posició de soci de govern necessari per a que el sempitern PSOE pugui seguir governant a Esplugues, per a obligar a reconsiderar aquesta bestiesa urbanística. La seva incorporació a l’equip de govern municipal no ha modificat en res el Pla CAUFEC ni ha rebaixat un sol metre quadrat la superfície que es vol construir, llavors quina ha estat la contrapartida pel seu suport a la governabilitat municipal ? dues simples poltrones? Sincerament els fèiem amb un criteri polític una mica més sòlid.

PERÒ NO MARXEU ENCARA, QUE N’HI HA MÉS….!!!

El SR. EDUARD SANZ AFIRMA I NOSALTRES LI FEM MEMÒRIA, DEL SEGUENT:

Al primer paràgraf:

….aquest planejament que des de l’ajuntament hem vist sempre com una possibilitat d’endreçar i urbanitzar una zona que no disposava de vials, serveis , zones verdes, habitatges o equipaments….

Evidentment, no disposava de vials perquè “de facto” era una ZONA VERDA de transició entre el Parc de Collserola i la zona urbana, que amb aquell ús no els necessitava. Pel que fa a la seva qualificació urbanística, era una reserva de sòl per a equipaments metropolitans de 30.000 m2 que amb el Pla Caufec s’han vist reduïts a 5.000 m2.

….suposarà la creació de noves oportunitats d’ocupació per a la ciutadania, un impuls econòmic a la ciutat…

Algú es va preocupar abans d’aprovar el Pla CAUFEC de fer un estudi de l’impacte que suposaria sobre el comerç local ? Us n’heu preocupat 25 anys després? Potser si parleu amb els botiguers de Cornellà us poden donar xifres dels comerços que han tancat després de la inauguració del centre comercial Splau. Per a poder donar un resultat cal fer l’operació matemàtica sencera i, a més de sumar les noves oportunitats d’ocupació, restar les que desapareixeran.

….L’habitatge sortint es fa bàsicament a través de blocs d’habitatges plurifamiliars, sent aquesta opció molt més sostenible des de tots els punts de vista que no la previsió inicial d’habitatge unifamiliar…

Sr. Sanz, sou un digne hereu de “l’Esperit CAUFEC” que ha impregnat l’equip de govern dels 25 darrers anys, que consisteix en una barreja de veritats a mitges i de manipulació de la realitat. Com vostè sap, si s’ha mirat el Pla, ES SEGUEIXEN CONSTRUINT PRÀCTICAMENT LES MATEIXES VENDES UNIFAMILIARS I APARELLADES QUE HI HAVIA PREVISTES abans del pla CAUFEC, que són les que edificaran els petits propietaris que han quedat inclosos dintre de l’àmbit del Pla CAUFEC, i que simplement han mantingut els mateixos drets que tenien abans. Aquestes petites parcel·les existents entre l’antic motocròs i el barri de Finestrelles, són les que vostè fa servir de referència quan parla de “la previsió inicial d’habitatge unifamiliar”, però aquests habitatges es seguiran fent com estaven previstos !!! i els seus “sostenibles” edificis plurifamiliars, vulgarment anomenats “Blocs de pisos”, són els que corresponen a tota l’especulada que vostès han beneït !!!! Si ens permet l’expressió: QUINS COLLONS !!!

Tanmateix, el Pla garanteix la protecció del Parc Natural de Collserola i ofereix una zona verda de transició entre la zona poblada i el propi Parc.

Sr. Sanz, el Parc Natural de Collserola, comença just al límit de la vorera del carrer dels Traginers, per tant, vostè considera les voreres i l’asfalt com una zona de transició….serà la transició de la fauna cap l’Hades, el regne dels morts, a mida que la vagin atropellant….perquè a la banda Sud del carrer que vostè considera de transició, hi haurà blocs de pisos de 7 plantes d’alçada. És molt evident que el Pla CAUFEC no garanteix la protecció del Parc, sinó que li augmenta la pressió humana i l’encercla.

Al segon paràgraf:

….El pla reverteix en positiu a la nostra ciutat….algunes de les accions concretes….assumides per la propietat i sense cost per l’Ajuntament, són:

 • Soterrament de torres elèctriques d’alta tensió.

Sr. Sanz, hauríeu de ser prudent i no citar aquest tema, que és el que es va prendre com a excusa per a desenvolupar el Pla CAUFEC i en el que es fa més evident l’engany i la falsedat que l’impregna. FECSA va mentir amb el cost de soterrament de les torres elèctriques, que deia que era de 45 milions d’euros i un pèrit independent va concloure que en realitat no arribava ni als 7 milions d’euros. Un peritatge independent també va calcular que l’augment de superfície edificada genera un benefici de 600 milions d’euros per al promotor. El resultat és que a canvi de gastar 7M€ en soterrar les línies elèctriques, se n’obté un benefici de 600 M€. Vergonyosament, el govern municipal va aprovar el Pla sense contrastar si el cost de soterrament que argumentava el promotor era cert. Cal afegir que a diferents zones de l’Àrea Metropolitana s’han dut a terme soterraments de línies d’alta tensió sense cap cost pel municipi ni els usuaris.

 • Cessió gratuïta a l’Ajuntament de 132 habitatges de protecció oficial i altres cessions de sostre comercial i terciari construïts.

Sr. Sanz, com ja li hem explicat al Sr. Comellas, és obligatòria per llei la cessió d’habitatges de protecció per una quantitat del 20% de sostre residencial construït en el Pla. També és obligatòria per llei, la cessió a l’Ajuntament del 10% de la superfície d’ús terciari (hotel i oficines) construïda. I aquestes cessions no s’han produït per mèrit de l’equip de govern, que va aprovar un pla inicial, que no les contemplava. Va home, que us poseu tant en evidència que se us veu el llautó !!!

 • Zona de parc urbà de transició…

 • Nous vials i zones verdes…

Sr. Sanz, no sé si no té clar que el que ofereix el Pla Caufec en zones verdes , vials i d’altres meravelles és estrictament el que els obliga la llei, amb la qual cosa no estaria qualificat per ocupar el càrrec que ostenta al mostrar un desconeixement flagrant de la matèria, o si que ho coneix abastament, amb la qual cosa hauria d’abandonar el càrrec per manipulació de la informació i mala fe…encara que en aquest darrer cas tampoc desentonaria gaire en aquest equip de govern.

Sr. Comellas i Sr. Sanz, si aquestes són les grans bondats del Pla CAUFEC, farien bé de mantenir la mateixa estratègia que fa 25 anys: no fer gaire soroll, passar desapercebuts i intentar ser lluny de les responsabilitats municipals quan estigui totalment construït per a que sigui un altre el que doni la cara davant la ciutadania quan vegi la desgràcia urbanística que han beneït. Els recomanem prendre exemple del Sr. Antoni Pérez, un dels pares de la criatura, que ha anat campant pel Baix Llobregat sense fer remor i fent la viu-viu.

2 comentaris a “Per fi els autèntics motius per dir “Sí al pla Caufec”

 1. Bona Tarda,

  Si volen conèixer el posicionament del Partit Demòcrata d’Esplugues sobre qualsevol questió, també sobre el Pla Caufec, ens posem a la seva disposició per parlar de tot allò que consideren oportú.

  Pere Clota
  President PDeCAT d’Esplugues

 2. Para que todo el mundo entienda que se va hacer en esos terrenos, sería mejor un plano aéreo de la zona y las posibles construcciones planteada, sería mucho más didáctico y compresible para el ciudadano.

  Es una idea.

  El texto es demasiado largo y engorroso de leer.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *